הכשרה וליווי מקצועי למסחר בבורסה
1-700-500-585
מילון מונחים א'-כ'

מילון מונחים א'-כ'

 א

אופציה - כתיבת אופציה – Option Writing

אופציה אירופאית - European Option

אופציה אמריקאית - American Option

אופציות על המיני-דאו ג'ונס - Mini-Sized Dow Options

אופציית מכר מחוץ לכסף - Out of the money Put

אופציית פוט - Put Option

אופצית מכר בתוך הכסף – In the money Put

אורך חיים – Life Span

איגוד הבנקים - ABA

איגוד החוזים העתידיים - National Futures Association

איגרת חוב (אג"ח) - Bond

איגרת חוב זבל – Junk Bond

איגרת חוב להמרה – Convertible Bond

איגרת חוב לטווח ארוך – Long Bond

איגרת חוב לטווח בינוני

איגרת חוב לטווח קצר – Short Bond

איגרת חוב קונצרנית – Concern Bond

איחוד הון מניות - Reverse Stock Split

אינדיקטורים מובילים - Leading Economic Indicators

אינפלציה - Inflation

אסטרטגיה עירומה - Naked Option

אסטרטגיית אוכף - Straddle

אקוויטי - Equity

ארביטראז' – Arbitrageur

 

ב

בורסה - Exchange

בורסת ה- AMEX

בורסת ניו-יורק - New York Stock Exchange

בורסת ניו-יורק למסחר - Nymex

בורסת שיקגו לאופציות

בורסת שיקגו למסחר CBOT

בורסת שיקגו למסחר CME

ביטוח פדראלי של הפקדות מסחר - FDIC

ביטול - Cancellation

ביצוע - Execution

בית סליקה - Clearinghouse

בלוק - Block

בנק פדראלי - Fed

בעל ענין -Party At Interest

בעל שליטה - Controlling Person

בר - Bar

ברוקר - Broker

ברוקר גישה ישירה - Direct Access Broker

ברוקר מבצע - Executing Broker

ברוקר מייצג - Introducing Broker

ברוקר רצפת המסחר - Floor Broker

ברוקר שירות מלא - Full-Service Brokers

 

ג

 

 

גאפ פריצה - Breakaway Gap

גאפ – פער מחירים - Gap

גידור - Hedge

גידור – Hedge

גישה ישירה - Direct Access Trading

גרזן - Ax

גרף ברים - Bar Chart

 

ד

דיבידנד - Dividend

דילול הון מניות - Dilution

דירקטור - DIRECTOR

דפלציה - Deflation

דקס - Dax Index

 

ה

האנג סנג - Hang Seng Index

הון - Capital

הון בעלי מניות – Shareholders Capital

הון מניות מונפק – Issued Share Capital

הון מניות – Share Capital

הון עצמי – Equity Capital

היצע וביקוש - Bid-Ask

היצע וביקוש - כמות

הנפקה לציבור – Pubic Offering

הנפקה – Issue

הנפקת מניות –Shares Issue

הפסקת מסחר – Suspension of trading

הפצה - Distribution

הפרשה לחובות מסופקים - Provision For Bad Debt

הצטלבות ממוצעים נעים – Moving Average Crossovers

הצעת רכש - Tender Offer

התכנסות - Consolidation

התראת מינוף - Margin Call

 

ו

ויסות – Pegging the market

ועדת נגידי הבנק הפדראלי - Federal Open Market Committee

ז

זכויות - Rights

זמן אמת - Real-Time

 

ח

חבר סליקה - Clearing Member

חוזה עתידי מסוג פורווד - Forward

חוזה עתידי מסוג פיוצ'ר - Futures

חוזים עתידיים - Futures Contract

חוזים עתידיים – אופציה - Futures Option

חשבון אומניבוס - Omnibus Account

חשבון מזומן - Cash Account

חתם – Underwriter

 

ט

טווח המסחר - Trading Range

טווח מחיר - Range

טיק - TICK

טיק עולה - Up Tick

טרין – TRIN

 

י

יום מסחר פנימי - Inside Day

יחס מהיר - Quick Ratio

יחס מחיר-הכנסות - Price-Earnings Ratio

יחס שוטף -Current Ratio

יציאה חלקית - Partial

יתרה - Balance

יתרה לסילוק - Cleared Funds

יתרת חשבון - Account Balance

כ

כוח קניה - Buying Power

כוח קניה - Purchasing Power

כוס וידית - Cup and Handle

כיסוי - Cover

 
למידע נוסף, השאר פרטיך כאן!